Today Aug 20th

Mon
20
Mini Market8:00am12:00pm New Horizon Centre
Mon
20
50+ Keep Fit12:00pm1:00pm New Horizon Centre
Mon
20
Tea Dance2:00pm4:00pm New Horizon Centre
Mon
20
That Vibe4:00pm4:45pm New Horizon Centre
Mon
20
The Avanti Club6:00pm8:00pm New Horizon Centre
Mon
20
Ballroom Dancing8:15pm10:15pm New Horizon Centre